Zpět na titulní stranu - VOJTa Herout
Cz En
Kontakt:
 
VOJTa Herout
+420 774 376 880
vojtaherout@gmail.com
Tip pro návštěvníky:
 
věděli jste, že se vám při najetí myší nad náhled fotografie ukáže datum pořízení snímku?

 
Soutěž o publikaci 2013/365
Středa, 05. února 2014
 
Aktualizace z 12. února 2014: SOUTĚŽ BYLA UKONČENA, vylosovaným výhercem se stal Jan Špína.
Děkuji všem za účast!
 

Vyhlašuji soutěž o skromnou fotografickou knížku složenou z fotografií loňského projektu 2013/365!
 
Jak se zúčastnit?
Tak předně musíte mít založený profil na Facebooku.
Potom už stačí jen otevřít facebookové album 2013/365, vyhledat v něm snímek, který vás nejvíce oslovil/osloví a odkaz na tento snímek nahrát jako komentář pod zveřejnění soutěže na profilu http://www.facebook.com/vojtaheroutcom (podrobněji viz. obrázky níže)
 
Kdy se zúčastnit?
Soutěž probíhá od středy 5.2.2014 20:00 hodin do úterý 11.2.2014 23:59 hodin.
 
Co je možné vyhrát?
Jak už jsem zmiňoval hned na začátku, hraje se o publikaci složenou z fotografií z loňského projektu. V současné době ještě není vytvořena, protože hlasy soutěžících budou do konečného výběru snímků zohledněny ;-)
Formát bude nejspíše A5 na šířku, s kvalitním fotografickým papírem gramáže 250g.
 
Kdo vyhraje?
Po skončení soutěže vyberu ze všech účastníků jednoho výherce náhodným losem. Každé jméno bude v osudí pouze 1x, takže nemá smysl v komentářích spamovat větším množstvím vložených odkazů.
 
Kompletní pravidla jsou uvedena v tomto článku pod obrázky níže.
Soutěž o publikaci 2013/365
Odkaz ke zkopírování najdete v adresním řádku svého prohlížeče
Soutěž o publikaci 2013/365
Pro úspěšnou účast v soutěži je (mimo jiné) nutné zkopírovat celou délku odkazu, ideálně kliknutím do adresního řádku, výběrem pomocí CTRL+A a kopírováním CTRL+C

Kompletní pravidla soutěže „O publikaci 2013/365”
 
1. Pořadatel soutěže
 
1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „O publikaci 2013/365” (dále jen „soutěž”) je Vojtěch Herout, IČ: 87275198, zapsán v živ.rejstříku Úřadu městské části Praha10 (dále jen „pořadatel”).
 
1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook.
 
2. Doba platnosti soutěže
 
2.1 Soutěž je zahájena dne 5. 2. 2014 v 20:00 hodin zveřejněním výzvy na profilu VojtaHerout.com na Facebooku (http://www.facebook.com/vojtaheroutcom) s odkazem na tato kompletní pravidla (dále jen „soutěžní výzva”). Soutěž končí 11. 2. 2014 v 23:59 hodin.
 
3. Účastníci soutěže
 
3.1 Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jako „účastník”).
 
3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies/ a mít účet na Facebooku.
 
3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.
 
4. Pravidla soutěže
 
4.1 Každý Účastník se může zúčastnit pouze jednou se svým vlastním profilem na Facebooku, a to tak, že vloží komentář pod soutěžní výzvu na Facebooku. Tento komentář musí obsahovat odkaz na uživatelem zvolenou fotografii z alba „2013/365” (http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151614562194552.621987.351914644551). Odkaz musí být plně funkční.
 
4.2 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit a odstranit jeho příspěvek ze soutěže.
 
5. Výhra, podmínky získání výhry
 
5.1 Výhrou se rozumí publikace „2013/365”
 
5.2 O výherci rozhodne náhodný los (ve smyslu losování nikoliv zvířete! ;-) ).
 
5.3 Výherce bude vyzván pořadatelem pomocí komentáře na Facebooku k domluvení osobního převzetí výhry případně doručení svých kontaktních údajů.
 
5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí pořadatele oslovit za účelem sjednání schůzky případně doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa) na e-mailovou adresu vojtaherout@gmail.com, v reakci na komentář pořadatele na Facebooku.
 
5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání či převzetí výhry do 7 dní od zveřejnění výsledků, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 
5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení na svých profilech na sociálních sítích, případně na webových stránkách.
 
6. Závěrečná ustanovení
 
6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
 
6.2 Vložením soutěžního komentáře dle čl. 4.1 těchto pravidel vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to svého profilu na Facebooku a pro případ, že se stane výhercem i jména a příjmení.
Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně pro účely organizace soutěže na dobu trvání soutěže a po dobu 3 měsíců po ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích.
 
6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 5. 2. 2014.
Warning: mysql_fetch_array(): 14 is not a valid MySQL result resource in /mnt/data/accounts/a/abulafia/data/www/vojtaherout.com/clanek.php on line 134
Fotografie související s článkem

       K tomuto článku se neváže žádný snímek z galerie.
© Design & fotografie & kódování by VOJTa Herout, 2004-2015
 
Všechny zde publikované fotografie a texty jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000, §11 a bez svolení autora je tedy jakékoliv jejich užití zakázáno! polozka pozadi polozka pozadi polozka pozadi polozka pozadi polozka pozadi polozka pozadi